Pages

Sunday, August 14, 2016

Bencana Lisan



1. Berkata yang tidak perlu



" Antara kebagusan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tiada sangkut - paut dengan dirinya. "




2. Mengambil tahu tepi kain orang


" Tiada gunanya pada kebanyakkan dari bisikkan - bisikkan mereka, melainkan sesiapa yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat baik ataupun mengadakan pendamaian antara bangsa manusia.. "

( An Nisa' : 114 )


 Sabda Rasulullah saw ;

" Berbahagialah sesiapa yang menahan fudhul (berlebih-lebihan) dari lidahnya dan membelanjakan kelebihan dari hartanya. "


3. Melibatkan diri dalam kebatilan



" Sebesar besar dosa seseorang di hari kiamat ialah orang yang banyak melibatkan diri dalam perkara perkara kebatilan. "

" Janganlah kamu sekalian duduk bersama mereka sehingga mereka mula dengan berbicara yang lain, kalau tidak tentulah kamu sekalian serupa dengan mereka. " ( An Nisa' : 140) 



4. Berbantah - bantahan & Pertengkaran


Sabda Rasulullah SAW


" Janganlah banyak membantah saudaramu, jangan bergurau senda dengannya, dan jangan membuat janji kepadanya lalu kamu memungkirinya. "



" Tidak akan sesat sesuatu golongan manusia sesudah diberi Allah petunjuk kepadanya, melainkan bila mereka selalu saja berbantah bantah.

No comments:

Post a Comment